Umowa spółki

W obrocie prawnym funkcjonuje kilka rodzajów spółek, których tryb zawiązywania oraz zasady prowadzenia działalności określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz w Kodeksie cywilnym. 

W związku z tym spółki dzielimy na spółki handlowe oraz spółki cywilne. Jeżeli chodzi o spółki handlowe, to są nimi: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

W zależności od rodzaju spółki, zawarcie umowy wymaga szczególnej formy – aktu notarialnego. Formy aktu notarialnego wymaga zawarcie umowy spółki komandytowej, statut spółki komandytowo – akcyjnej, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej. Formy aktu notarialnego wymaga również zmiana tych umów, np. umowy spółki komandytowej albo protokół obejmujący uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.